Taimsetel toodetel ei ole lubatud kasutada piimatoodete nimetusi

Järva Teataja
Copy
Piimalett.
Piimalett. Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Nimetust „piim“ ja ainult piimatoodetele reserveeritud nimetusi ei või kasutada täiesti taimse toote kirjeldamiseks. Piimatoodete nimetusi nagu näiteks „piim“, „juust“, „koor“, „jogurt“ jne, tohib kasutada üksnes loomset päritolu toodete nimetamisel.

Toodete puhul, mis ei kuulu nimetuse „piim“ ja ainult piimatoodetele reserveeritud nimetuste alla, ei tohi kasutada ühtki märgist, äridokumenti, reklaammaterjali ega ühtki esitusviisi, mis väidab, viitab või vihjab, et toode on piimatoode.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhataja Kaija Uuskami sõnul ei ole lubatud piima nimetusega kirjeldada ühtegi täiesti taimset toodet, kuna piim on loomse päritoluga toode Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 mõistes. Samuti ei ole lubatud kasutada ainult piimatoodetele reserveeritud nimetusi taimsete toodete puhul. „Kuna Eestil puuduvad Komisjoni otsusega nr 2010/791 kehtestatud erisused, siis ei tohi eesti keeles kasutada ühegi taimse toote, sh maapähkli- ning kookostoote, nimetamisel piima ega piimatoodetele reserveeritud nimetust,“ rõhutas Uuskam.

Ainult piimatoodetele reserveeritud nimetused on näiteks „või“, „juust“, „koor“, „jogurt“, „keefir“ jne. Taimsete toodete müüginimetustes ei ole need lubatud. Viidata ei tohi ka sellele, et tegemist on piimatoote alternatiiviga või piimatootelaadse tootega, näiteks „juustulaadne“ toode.

PTA tuletab taimsete toodete valmistajatele ja müüjatele meelde, et taimset päritolu toodete puhul ei tohi kasutada piimatoodetele mõeldud nimetusi mitte üksnes toodete märgistusel, vaid ka nende toodete reklaamimisel kliendilehtedes, meedias või mistahes muul viisil. Viiteid piimatootele ei ole lubatud kasutada taimsete toodete hinnasiltidel ega tootega seotud dokumentidel. Samuti ei ole lubatud taimsete toodete reklaamimine üldnimetuse „taimsed piimad“ või „taimsed juustud“ all.

Amet palub käitlejatel üle vaadata enda poolt toodetavad või müüdavad taimsed tooted ning veenduda selles, et nende müüginimetustes ei kasutataks piima ega piimatoodete nimetust ning neid ei reklaamitaks piimatoodetena. Tõhustatud kontrollidega taimsete toodetega seoses alustab PTA järgmise aasta alguses.

Tagasi üles