L, 3.12.2022

Kiirtestimine jätkub, regulaarset testimist alustavad ka kutseõppeasutused

Järva Teataja
Kiirtestimine jätkub, regulaarset testimist alustavad ka kutseõppeasutused
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Koroona kiirtestid anti koolist õpilastele koju kaasa, et nood end juba enne kooliteele asumist testiksid.
Koroona kiirtestid anti koolist õpilastele koju kaasa, et nood end juba enne kooliteele asumist testiksid. Foto: Sander Ilvest

Kiirtestide uus tarne jõuab kõigi koolideni nädala alguses ning lisaks üldhariduskoolidele saavad kiirtestid nüüd ka kutseõppeasutused. 

Viimasel nädalal avastati üldhariduskoolides toimunud kiirtestimiste käigus 224 positiivset kiirtesti, kokku on kuue nädala jooksul saadud koolides 3290 positiivset testitulemust.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on testimine aidanud pidurdada viiruse levikut laste ja noorte hulgas.

"Nakatumine on nii riigis tervikuna kui ka kooliõpilaste seas viimastel nädalatel langenud. Märkimisväärselt on kahanenud koolikollete hulk – eelmisel nädalal oli koolides 63 kollet, aga nädal varem 86. Nakatumine on näiteks vanusegrupis 10-14 vähenenud lausa 25%," tõdes minister.

Medesto Logistics OÜ on alustanud antigeeni kiirtestide tarnimist koolidesse arvestusega, et testitakse vaktsineerimata või mittepõdenud õpilasi ja töötajaid kaks korda nädalas.

"Kui kool otsustab siiski, et on vaja testida kogu kooliperet sagedamini kui kaks korda nädalas, siis tuleb lahendus koostöös koolipidajaga leida," selgitas Kersna.

Haridus- ja Teadusministeerium on alates novembri algusest, kui alustati kooliperede kiirtestimist, kogunud iga nädal üldhariduskoolidelt tagasisidet. Koolidelt saadud info võimaldab olla kursis kohapealsete oludega ja leida ühiselt koostöös koolipidajaga lahendusi koolide turvaliseks lahtihoidmiseks ja ka testitarnete kavandamiseks.

Sel nädalal vastas kiirtestimise küsitlusele 462 kooli ehk 89% üldhariduskoolidest. Positiivsete kiirtestide arv on oluliselt vähenenud, mida on kindlasti mõjutanud ka asjaolu, et testituid on vähem. Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 199 õpilast. Eelmisel nädalal oli positiivseid teste 291, nädal varem 392, enne seda 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922.

Koolitöötajatest andis sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 25 töötajat. Eelmisel nädalal oli neid 23, neljandal testimisnädalal 65, kolmandal 69, teisel 90 ja esimesel nädalal 117.

Kokku tuvastati sel nädalal 224 positiivset kiirtesti. Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud 363 koolis ehk 79% vastanud koolides, eelmisel nädalal ei olnud positiivseid kiirteste 325 koolis ehk 73% vastanud koolidest.

Enamasti testitakse kaks korda nädalas

Kokku on kuue nädala jooksul positiivse tulemuse saanud 2901 õpilast ja 389 töötajat ehk küsitlustele vastanud koolides on kokku tuvastatud 3290 positiivset kiirtesti.

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides veidi üle 93 000 õpilase ja 12 000 töötaja. Kõige rohkem on koole, kes testivad kõiki õpilasi ja õpetajaid – 42% vastanutest – kuid nende osakaal on võrreldes eelmise nädalaga langenud (eelmisel nädalal 61%). 40% vastanud koolidest testis ainult vaktsineerimata ja COVID-19 läbi põdemata õpilasi ja töötajaid (eelmisel nädalal oli selliseid koole 27%). 5% vastanutest ei testinud kedagi, sest testid olid otsas. Ülejäänud koolid (13%) kasutavad kombineeritud lahendusi, näiteks testiti üks kord nädalas kõiki ja üks kord nädalas neid, kes pole vaktsineeritud ega läbipõdenud või oli erisusi kooliastmete lõikes.

Kuigi testimiskordade arv tervikuna vähenes, on siiski kõige rohkem neid koole, kus testisid õpilased end kaks korda nädalas, neid oli 59% vastanutest (eelmisel nädalal 80%). Ühe korra nädalas testisid õpilased 33% vastanutest (eelmisel nädalal 15%) ja kolm korda nädalas 2% koolidest (eelmisel nädalal 5%). 6% ei testinud õpilasi ühtegi korda.

Selles osas, kas testimine on korraldatud koolis või kodus, ei ole eelmise nädalaga võrreldes suuri muutusi toimunud. Jätkuvalt toimub ligi pooltes koolides (48%) testimine koolis (eelmisel nädalal 50%) ja 26% koolide õpilased testivad kodus (eelmisel nädalal 28%). Koole, kus testimine toimub nii koolis kui kodudes, on 20% vastanutest (eelmisel nädalal 21%).

Kiirtestimine jätkub esialgu veebruarini, täpsem korraldus sõltub koroonaviiruse leviku olukorrast riigis. Teste tarnib Medesto Logistics OÜ. Koolidesse jõuavad lapsesõbralikud ninasõõrme eesäärest võetavad testid.

Kiirtestimise kohta koolides leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt.

Märksõnad
Tagasi üles