E, 6.02.2023

Omavalitsused saavad rahalist tuge kergliiklusteede rajamiseks

Järva Teataja
Omavalitsused saavad rahalist tuge kergliiklusteede rajamiseks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Väätsa uus kergliiklustee
Väätsa uus kergliiklustee Foto: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Riigihalduse minister allkirjastas eelmisel nädalal määruse, mille alusel saavad linnad ja vallad taotleda uut toetust jalgratta- ja jalgteede rajamiseks. Toetuse eelarve on 5 miljonit eurot, mida rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on ühissõidukiga, jalgsi või jalgrattaga liikujate osakaal viimastel aastatel järjest vähenenud, mis tähendab, et trendi murdmiseks on vaja neid liikumisviise soodustada. „Raha võimaldab omavalitsusel leida lahendusi lõikudele, mis täna jalgrattaga või jalgsi ei võimalda mugavalt liikuda ning tõsta liiklusohutust,“ rääkis minister. „Põhiline on tagada teenustele, sh ühistranspordile, ja töökohtadele jalgsi ja jalgrattaga parem ligipääs. Ohutu alternatiivi olemasolu autoliiklusele tõstab piirkondade üldist ruumikvaliteeti ning inimeste rahulolu oma elukeskkonnaga.“

Toetust antakse projektidele, mille raames rajatakse eelkõige uus ratta- ja jalgtee või siis ehitatakse juba olemasolevad liikumisteed nõuetele vastavateks. „Mõõdikuks on siin kasutatavus – toetatakse selliste ratta- või jalgteede rajamist, mida hinnanguliselt võiks ööpäevas kasutada üle 50 inimese,“ selgitas rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse nõunik Natalja Zinovjeva. „Maksimaalne toetussumma on 500 000 ja minimaalne 50 000 eurot projekti kohta, aga nagu sellistel puhkudel ikka, tuleb linnadel ja valdadel ka omalt poolt ettevõtmistesse panustada,“ lisas ta.

Jalgratta- ja jalgteede rajamise meetme töötas välja rahandusministeerium ja seda rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes kuulutab omavalitsustele taotlusvooru välja järgmisel nädalal. Toetuse sihtpiirkonnaks on kogu Eesti territoorium väljaspool kolme suuremat linnapiirkonda (Tallinn, Tartu ja Pärnu), kellele töötakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt välja eraldiseisev toetusmeede. Toetussummad ratta- või jalgteede rajamiseks jagunevad piirkonniti orienteeruvalt: Põhja-Eesti 561 000, Kesk-Eesti 967 000, Kirde-Eesti 1 miljon, Lääne-Eesti 751 000 ja Lõuna-Eesti 1,7 miljonit eurot.

Raha saanud projektide ehitustööd peavad olema alanud hiljemalt järgmise aasta 1. aprillil ning objektid valminud 2025. aasta 30. juuniks.

Uue toetuse laiemaks eesmärgiks on panustada koos teiste taaste- ja vastupidavuskava investeeringutega ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ning jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu kasutuselevõttu, pidurdades sellega Eestis praegust autostumise kasvu. Meetme investeeringud panustavad rohepöördesse (100% kliima ja 100% keskkond.)

Lisainfo!

Märksõnad
Tagasi üles