T, 4.10.2022

Hinnanguline maksukaotus illegaalsete sigarettide tarbimisest oli 2021. aastal 8,1 miljonit eurot

Järva Teataja
Hinnanguline maksukaotus illegaalsete sigarettide tarbimisest oli 2021. aastal 8,1 miljonit eurot
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Veokist leitud salasigaretid.
Veokist leitud salasigaretid. Foto: Maksu- ja tolliamet

Salasigarettide tarbimine ühiskonnas tervikuna on võrreldes 2019. aastaga langenud, selgub uuringust. 2021. aastal tarbis salasigarette 7% suitsetajatest, kes olid enamasti madala sissetulekuga noored mehed. Ligi pooled on otsinud salasigarettide ostuvõimalusi ise ning eelkõige ostnud tuttavatelt teadmata maksumärgi olemasolust. Salasigarettide ostmise olulisim põhjus on hind, salasigarettide tarbimine ning ostukohtade teadmine. Võrreldes 2019. aastaga on kogused vähenenud kahekordselt.

Tubakatooteid või nende alternatiive tarbis 2021. aastal 28% 18-74aastasest elanikkonnast. Enim tarbiti sigarette, kuid populaarsuselt teisel kohal on e-sigaretid, mis on märkimisväärselt tarbijaskonda kasvatanud (33%). Võrreldes 2019. aastaga on märkimisväärselt lisandunud alternatiivsete tubakatoodete ja nende ebaregulaarseid tarbijaid, eelkõige noorte seas.

Maksukaotus illegaalse alkoholi tarbimisest oli 2021. aastal 2,7 miljonit eurot

Varimajanduse uuringus selgub, et illegaalse alkoholi tarbijate ja müügikohtade teadmine on ühiskonnas langustrendis. Kui 2017. aastal teadis oma tutvusringkonnas salaalkoholi ostjaid 17% ja müügikohti 9% elanikkonnast, siis 2021. aastaks on need näitajad langenud pea kolmekordselt. Enam on teadjaid nooremate ja madalama sissetulekuga inimeste seas. Kuigi teadlikkus tarbijatest ja müügikohtadest on langenud, siis elanike hinnang kange salaalkoholi osakaalule Eesti kange alkoholi kogutarbimises püsib endiselt 23% tasemel.

Ka illegaalse alkoholi ostmine on Eestis langustrendis. Kui 2017. aastal ostis salaalkoholi 5%, siis 2021. aastal 2% alkoholi tarbijatest. Teistest enam on salaalkoholi ostjaid 18-29aastaste noorte seas (4%). Salaalkoholi hangiti eelkõige tuttava müüja käest ning initsiatiiv tuli pigem müüja poolt. Salaalkoholi tarbijad ostsid eelkõige kanget salaalkoholi nagu viina, puskarit või hansat.

Uuringu järgi tarbis alkohoolseid jooke 2021. aastal 80% 18-74aastasest Eesti elanikkonnast, sealhulgas regulaarselt 24%. Regulaarsete tarbijate osakaal on suurem meeste, 30-49aastaste ja kõrgema sissetulekuga elanike seas.

MTA poolt tellitud varimajanduse uuringu peamiseks eesmärgiks on hinnata Eesti varimajanduse mahtu, tuginedes ümbrikupalga maksmisele, illegaalsele tubakale ja alkoholi tarbimisele elanikkonna seas. 2022. aastal läbi viidud uuringus oli valimiks 1200 vastajat vanuses 18-74. Uuring viidi läbi Norstat Eesti AS poolt veebiintervjuuna nii eesti kui vene keeles.

2021. aasta varimajanduse uuringu tulemustega on võimalik tutvuda MTA kodulehel.

Märksõnad
Tagasi üles