Kaia Iva.
Kaia Iva. Foto: Dmitri Kotjuh

Türi valla revisjonikomisjon kontrollis 2022.a vallaeelarve koostamise ja menetlemise otstarbekust ja õiguspärasust. Teadupärast tohib kohalik omavalitsus tegutseda vaid seaduste alusel. Revisjon tuvastas mitmeid eksimusi, mis enamasti tingitud kordade ja seaduse mittetäitmisest ning kesisest koostööst spetsialistide ja asutustega.

Kaia Iva

Türi vallavolikogu liige

Kommentaarid
Copy