Koolid ja omavalitsused teevad ettevalmistusi uueks õppeaastaks ukraina õpilastega

Eva Klaas
, reporter
Copy
Foto: Margus Ansu

Kui kevadisel kohanemisperioodil kutsus haridus- ja teadusministeerium koole ja omavalitsusi üles Ukrainast saabunud laste õppetöö korraldamisel olema paindlikud, siis uuest õppeaastast on kõigil Eesti riigis viibivatel koolikohustuslikus eas ukraina sõjapõgenikel kohustus osaleda Eesti haridussüsteemis.

Kõikidele lastele tuleb võimaldada koolikoht, et nad saaksid asuda õppima Eesti riiklike õppekavade alusel eakohases ja eelistatult eestikeelses klassis.

Kuigi ukrainlaste endi seas oli kevadel väga levinud Ukraina riigi korraldatud distantsõpe, ei saa haridusministeeriumi hinnangul seda pidada laste huvidest lähtuvalt jätkusuutlikuks lahenduseks. Tagama peab laste arengu, nende heaolu ja kaasatuse ühiskonda, samuti kindlustama neile võimaluse olla koos eakaaslastega. Ministeeriumi seisukoht on, et koolid võivad sõjapõgenike õppimist toetada ukrainakeelsete õppematerjalidega ja arvestada Ukraina veebikursusi, kuid lapsed peavad saavutama Eesti õppekava õpitulemused.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles