Foto: Margus Ansu

2022. a. sügisvooru esitati õigeaegselt 20 taotlust, „Kogukonna arengu" meetmesse 7 taotlust ja „Investeeringud ja kogukonna arengu" meetmesse 13 taotlust, millest üks osutus mittevastavaks. Taotluse rahuldamise otsuse said 11 vabaühendust.

Aruande projekti elluviimise kohta ning projekti väljundnäitajate saavutamiseks tehtud tegevuse tõendamise alused esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu hiljemalt 3. novembriks. 

Loe lisa siit!