Järvamaa omavalitsuste liit ootab kandidaate kultuuripreemiatele

Järva Teataja
Copy
Järvamaa Kultuuripreemiate gala
Järvamaa Kultuuripreemiate gala Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Taotlusi saab esitada kultuurielu edendaja, kultuurihoidja ja parima kollektiivi kategoorias. Järvamaa omavalitsuste liit ja Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp tunnustavad maakonna kultuurivaldkonna parimaid järgmise aasta 8. veebruaril Paide muusika- ja teatrimajas.

Kultuuripreemiate liigid:

Aasta kultuurielu edendaja preemia – aasta kultuurielu edendaja paistab silma tegevusega, mis on leidnud laiemat kandepinda maakondlikul ja/või vabariiklikul tasandil, määratledes ennast Järvamaa taustaga. Läbi tema tegevuste on kaasatud kohalikud elanikud, loodud on kogukonda arendavad väärtused (huvitegevus, ajaloo- ja kultuuripärandit talletavad tegevused, näitused, ühistegevus). Eesmärgiks on inimeste kultuuriteadlikkuse tõstmine ja silmaringi laiendamine. Edasi antakse teadmisi/oskusi, mis suurendavad kogukonna ühishuvi. Kultuurisündmus on kaasanud kogu maakonna ja loonud positiivse kuvandi laiemalt. Läbi kultuurielu edendamise on Järvamaa elanikele ja külastajatele loodud võimalus saada osa kohalikust kultuuripärandist.

Aasta kultuurihoidja preemia – preemia antakse kultuuritöötajale, kes on aktiivne kultuurielu edendaja kohapeal. Ta peab olema pälvinud kogukonna lugupidamise, mis motiveerib inimesi osalema üritustel, ringide töös ja ühistegevuses. Kogukonna arengusse on kaasatud erinevad sihtrühmad, kes vastavalt oma huvidele on leidnud rakendust. Tähtsad on teod, mis parandavad olemasolevat olukorda märgatavalt ning julgustavad teisi hea eeskujuga. Läbi tegude on rikastunud kohalik kultuuriruum. Tekkinud on huvi ümbritseva vastu, mis omakorda innustab teadmiste täiendamisele kultuurivaldkonnas. Aasta kultuurihoidja on kohalikus elus edasiviiv jõud, kelle panus on mõõdetav läbi konkreetsete tegevuste (sündmused, ringid, heateod, kollektiivid, näitused jms).

Parima kollektiivi preemia – parim kollektiiv on silma paistnud oma loomingulise tegevusega nii kohalikul tasandil kui ka laiemalt. Kollektiivi tegevusest on sündinud meeldejäävad kultuurisündmused üldsusele. Süstemaatiline teadmiste ja oskuste arendamine on andnud kollektiivile konkurentsivõimelise taseme nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil. Koostöö on kollektiivi alustalaks, mis paistab silma innustatud esinemistes. Osalemine maakondlikel ja/või vabariiklikel konkurssidel on toonud kollektiivile auhinnalise koha. Oma tegevusala propageeritakse läbi esinemiste maakonna üritustel. Kollektiivi esinemine tekitab positiivse emotsiooni ja on esteetiliselt nauditav.

Kandidaatide esitamise tingimused

Kandidaate võivad esitada konkursile valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-, haridus- jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, asutuste juhtkonnad, hoolekogud, nõukogud, kollektiivid ning üksikisikud.

Taotlused peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust. Kindlasti tuleb märkida kandidaadi kontaktandmed (igapäevaselt kasutatav e-aadress, postiaadress ja telefoninumber).

Taotlused tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult Järvamaa omavalitsuste liidu kantseleisse elektroonselt e-aadressil jol[at]jarva.ee või postiaadressil Pärnu 52, 72712 Paide. Läbivaatamisele kuuluvad ainult need taotlused, mis on jõudnud JOLi kantseleisse hiljemalt 6. jaanuaril 2023 kella 15:00ks.

Järvamaa kultuuripreemia on asutatud 1992. aastal. Kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele kultuuritöötajaid, erinevaid kultuurižanre edendavaid üksikisikuid ja kollektiive, loojaid ja interpreete, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele ja säilitamisele ning kultuurielu edendamisele maakonnas. Kultuuripreemiaid rahastab Järvamaa omavalitsuste liit.

Täiendav info Järvamaa omavalitsuste liidu kodulehelt, info varasemate preemiasaajate kohta SIIN.

Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi konkursi ja preemialiikidega saab tutvuda SIIN.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles