Ohutusreeglid maastikusõidukiga sõitmisel Ole kaine, kaitsevarustuse ja juhiloaga

Järva Teataja
Copy
ATV
ATV Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Inimesed veedavad üha rohkem aega vabas õhus ja kevade tulekuga toob nii mõnigi välja oma kaua seisnud maastikusõiduki, et sellega natuke lõbusõitu teha. 

Selleks, et sõit mööduks ohutult, tasub aga meelde tuletada peamised nõuded ja ohutusreeglid.

6 olulist ohutusreeglit, mida meeles pidada, kui sõidad maastikusõidukiga:

  1. Maastikusõidukijuhil peab olema kehtiv mistahes mootorsõiduki juhtimisõigus.

  2. Maastikusõidukijuht peab olema kaine.

  3. Nii maastikusõidukijuht kui kaassõitja peavad kandma kinnirihmatud motokiivrit.

  4. Maastikusõiduk on ainult maastikul sõitmiseks ja see peab olema vastavalt kehtestatud korrale registreeritud. Maastikusõidukiga ei tohi sõita teel, välja arvatud selle ületamiseks.

  5. Maastikusõidukijuht peab sõites arvestama oma sõidukogemusi, maastikku, maastikusõiduki seisundit ja muid ilmastiku- ning liiklusolusid. Arvestada tuleb, et juht suudaks peatada sõiduki oma nähtavusulatuse piires ning mis tahes ootamatu takistuse ees.

  6. Maastikusõidukijuht peab meeles pidama, et maastikul võib maastikusõidukiga sõita ja seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Lisaks on siinkohal oluline meelde tuletada, et sõites ei tohi kahjustada ega risustada liiklemiseks kasutatavat maa-ala.

Maastikusõidukijuhtidega toimunud inimvigastatutega liiklusõnnetuse statistikast selgub, et kolmel aastal (2018–2020) on selliseid liiklusõnnetusi toimunud 32, milles viga saanud 36 ning hukkunud 2 inimest. Neist 11 korral oli maastikusõidukijuht joobes ja peaaegu pooltel kordadel ei kantud kiivrit. Võime tagantjärgi järeldada, et paljud liiklusõnnetused oleks olnud inimkannatanuteta, kui juhid oleksid püsinud kained ja kandnud kiivrit.

Peamine õnnetuste põhjus on kas sõiduki teelt väljasõit või maastikusõiduki ümberpaiskumine. See võib juhtuda nii sõiduki eripärade kui ka maastiku tõttu ja halvemal juhul jäädakse selle tulemusel maastikusõiduki alla kinni.

Maastikusõiduk on mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis ei ole liiklusseaduse mõistes mootorsõiduk. Maastikusõidukiteks on nii mootorsaanid (näiteks lumesaanid) kui ka ratasmaastikusõidukid (näiteks ATVd).

Tagasi üles