Ele Enn: valla haridusvõrgus mängitakse vene ruletti ja seda just abivallavanem Elar Niglase eestvedamisel

Ele Enn
Copy
Ele Enn
Ele Enn Foto: Erakogu

Pipi-Liis Siemanni hämmastas Riigikogus toimuv, kus ei lasta tööd teha. Palun tehke siis vähemalt siin. Näidake eeskuju ja analüüse, tehke arvutusi enne, kui eelarves summasid suvaliselt liigutate ja volikogus lihtsalt traktorina üle sõidate. Just traktori moodust ju praegune koalitsioon lisaeelarve puhul kasutas, võttes lisaeelarve vastu olenemata vastuseisust ja tähelepanu pööramisest vaid ühe lugemisega.

Olles komisjoni liige tegin ma ka komisjonis ettepaneku, et näidataks volikogus ka arvutusi. Jälgisin pingsalt ülekannet aga ühelegi küsimusele vastust ei tulnud. Ka opositsioon tahab teha parimad otsused, ka vallakodanikud tahavad näha arutelu.

Valla arengukavas on selgelt välja toodud, et vald paneb 2023 aastal oma raha 50 000 eurot Türi tehisjärve arendusele. Tehisjärve äärne on täna halvas seisus, lisaks on ohtlikuks muutunud ka hüppetorn, mis seda rahasüsti väga ootas. Lisaeelarvega võeti see raha ära. Olenemata sellest, et eelmine vallavanem Kati Nõlvak tugevalt tööd tegi, et projektiraha lisaks sellel aastal ka Väätsa paisjärve arenduseks ja silla ehituseks tuua, ei anna see võimalust jätta valla enda võetud arengukavaline eesmärk täitmata. Mind hämmastas, kuidas vallavolinik Pipi-Liis Siemann läbi lillede Väätsa tehisjärve projektirahastuse osas nalja viskas, et äkki ei peaks siis Väätsal midagi tegema, sest vald juba rohkem panustab, kui arengukavas kokku lepitud. Tahaksin väga meelde tuletada, et lisarahastuse leidmine on ju ometi valla hüvanguks ning sellega mängimine ei ole valla hea maine hoidmine. Kõik, mis Väätsale on planeeritud ei ole kuidagi valla eelarvest. Uuel koalitsioonil on olemas raha, tehke ainult tööd ja leidke võimalused piirkonnale parima arengu tagamiseks kaasates ehk ka kohalikke. Tänane Türi tehisjärv jääb aga uut otsust ootama.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles