E, 25.09.2023

Abivallavanem: Türi valla rahvas väärib, et avalik arutelu oleks asjalik

Elar Niglas
, Türi abivallavanem, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Facebook
Comments
Elar Niglas
Elar Niglas Foto: Erakogu

Olen kohalikus poliitikas 2017. aastast. Olin siis ja olen ka täna seisukohal, et kohalikku asja ei ole võimalik ajada üritades igal sammul poliitilisi punktivõite noppida. Arvasin, et oleme endise Türi vallavanema Ele Ennuga selles küsimuses ühel meelel, ent lugedes tema viimast kommentaari valla lisaeelarve teemal, tuleb kahjuks tõdeda, et vähemalt tegudes on ta sellest seisukohast loobunud. Kuidas muidu seletada tema kommentaari ründavat tooni ja kasutatud demagoogiavõtteid.

Räägime siis asjast ja alustame Retla-Kabala Kooli Oisu lasteaiarühmade kolimise küsimusega. Ele Ennu vallavanemaks oleku ajal otsustati jääda eesmärgi juurde optimeerida Retla-Kabala Kooli Oisu koolihoone ruumikasutust. Vastav kokkulepe sai heakskiidu volikogu poolt kui Türi valla arengukavasse sõnastati tegevusena Retla-Kabala Kooli Oisu koolihoone ja lasteaiahoone ruumikasutuse optimeerimine ning teostamise aastatena märgiti 2023/2024. Samuti tehti kokkulepe, et lasteaia kolimine saab toimuda vaid siis kui selleks on vastavad tingimused loodud ning võimalusel kaasatakse lisavahendeid. Juba siis oli selge, et tööde maht ja teostamise aeg võivad suuresti sõltuda lisavahendite kaasamise võimalustest, mistõttu ka arengukavas ei ole tööde ulatust täpsemalt kirjeldatud. Käesoleva aasta eelarves arvestati investeerimistegevuse kuluna koolihoone eskiis- ja ehitusprojekti koostamiseks 65 000 eurot. Lisaeelarve esitamise ajaks oli valminud eskiisprojekt, mis puudutab hoone kohandamist lähtudes lasteaia vajadustest. Järgmise sammuna peab valmima mahuarvestus, mis annab selgema arusaamise projekti kogukulu kohta. Lisaeelarvega tõsteti järgnevate etappide tarbeks mõeldud vahendid koos Väätsa rahvamaja fassaadi korrastamiseks mõeldud vahenditega ühele eelarvereale kuna mõlema tegevuse lõplik kulu on hetkel vaid prognoos. Väga mõistlik, kui tahame tegevustega edasi liikuda. Mis puudutab eelarvelisi vahendeid Türi tehisjärve puhkeala tarbeks ja Türi valla arengukava, siis juhin tähelepanu, et tegevuskava alusel tuleb vallal suunata 2023. ja 2024. aastal 50 000 eurot aastas Türi tehisjärve, Ingliste oja ja Väätsa paisjärve puhkealade arendamiseks kokku. Sellega oli eelarve planeerimisel arvestatud ja lisaeelarve seda asjaolu muutnud ei ole.

Kommentaaris mainiti ka eelmise koalitsiooni ajal valminud Oisu õppehoone eelprojekti. Juhin lugeja tähelepanu asjaolule, et tegemist oli arhitekti poolt koostatud ruumikasutuse analüüsiga, mitte eelprojektiga, mida oleks võimalik põhiprojekti koostamisel aluseks võtta. Samuti vihjab endine vallavanem, et vallavalitsus ei ole antud analüüsiga arvestanud, mis ei vasta aga tõele. Analüüsi ruumiliste ettepanekute osas on märgitud, et hoonete kasutust mõjutab oluliselt lasteaia toomine praegusesse koolimajja. See puudutab sissepääsude lahendust ja hoonesisest logistikat, et lõunapoolne sissepääs oleks edaspidi reserveeritud lasteaiale ja algklassidele. Valminud eskiisprojekt on tehtud justnimelt selle arvestusega. Mainitud analüüsi käisime ka koos lastevanemate koosolekul tutvustamas. Kokkuvõtteks saab öelda, et vaatamata valla madalale finantsvõimekusele oleme teinud kõik selleks, et hariduspinna kaasajastamisega ja optimeerimisega oleks võimalik etappide kaupa edasi liikuda. Otseloomulikult on selliste projektide puhul hulk muutujaid millega peame arvestame ja mistõttu peame suutma olla paindlikud. Sealhulgas selles osas, kas meil on võimalik ette võtta kogu hoone ümberehitus ja parendamine või tuleb meil seda teha etappide kaupa. Sellele vaatamata tuleb eelarves vahendid ette näha, sest vastasel juhul ei ole võimalik kulusid planeerida ning arengukavas ette nähtud tegevustega edasi liikuda. Kindlasti ei toimu midagi üleöö või osapooli kaasamata.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles