Riik karmistab kiiruste kasvu tõttu raudteeülesõidukohtade ohutusnõudeid

Järva Teataja
Copy
Tulenevalt suurenevatest kiirustest raudteel, hakkavad ülesõidukohtadele kehtima uued nõuded.
Tulenevalt suurenevatest kiirustest raudteel, hakkavad ülesõidukohtadele kehtima uued nõuded. Foto: Ain Liiva

Kliimaminister Kristen Michal allkirjastas raudtee tehnokasutuseeskirja muudatused, mille eesmärgiks on tõsta ohutust raudteel.

„Tulevikus suurendatakse rongiliikluse kiirust kuni 160 km/h, mistõttu on sellele eelnevalt vaja täiendada raudteetaristu ohutusmeetmeid,” selgitas kliimaminister Kristen Michal. Muudatusega karmistatakse nõudeid ka neile raudteeülesõidukohtadele, kus kiirused ei tõuse.

Tehnokasutuseeskirjas täpsustatakse raudteeülesõidukohtade kategooriaid. Kui senini sõltusid need ainult sõidukite ja rongide liiklustihedusest, siis edaspidi on täiendavaks kriteeriumiks ka rongide kiirus. Suurema liiklustiheduse ja rongide kiirusega ülesõitudele tuleb paigaldada täistõkkepuud.

Kõikidele ülesõidukohtadele, kus rongide kiirus on üle 90 km/h, tuleb paigaldada foorisignalisatsioon – eelmise aasta lõpu seisuga vajavad avalikul raudteel foorisignalisatsiooni 89 sellist ülesõidukohta. Ülesõidukohtades, kus automaatset foorisignalisatsiooni ei ole, tuleb nõuetekohase nähtavuse tagamiseks raiuda maha kasvavad puud, võsa ja taimestik.

Ka raudteeülekäigukohad jaotatakse kategooriatesse. Uue nõudena tuleb esimese kategooria raudteeülekäigukohal kasutada automaatseid tõkkeid, milleks võivad olla väravad, turnikeed, tõkkepuud või muud barjäärid, mis sulguvad ja avanevad.

Muudatused näevad ette, et hiljemalt 2028. aasta lõpuks peavad raudteeületuskohad olema valgustatud. Üleminekuajad on ettenähtud ka kõikide teiste nõuete puhul – kiiruse 160 km/h kehtestamine ei toimu enne vajalike nõuete täitmist.

Raudtee tehnokasutuseeskiri kehtestab nõuded raudteetaristule ja -veeremile ning raudtee korrashoiule ja -vedudele. Eesmärk on, et raudteeliiklus ja raudteeveo korraldamine oleks ohutu.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles