Kultuuritegijad ootavad märkamist (1)

Järva Teataja
Copy
Järvamaa laulu- ja tantuspidu Türil.
Järvamaa laulu- ja tantuspidu Türil. Foto: Tiit Reinberg/Järva Teataja

Sihtasutus Järvamaa kutsub esitama kandidaate Järvamaa kultuuripreemiatele, avaldusi oodatakse kuni 17. jaanuarini.

Kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja tutvustada kultuuritöötajaid, erinevaid kultuurižanre edendavaid üksikisikuid ja kollektiive, loojaid ja interpreete, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele ja säilitamisele ning kultuurielu edendamisele maakonnas.

Taotlused kandidaadi iseloomustuse ja põhjendusega ühel A4 leheküljel esitada e-posti aadressile arenduskeskus@jarva.ee, tähtajaks 17. jaanuar.

Preemiate liigid on aasta kultuurielu edendaja, aasta kultuurihoidja ja parim kollektiiv.

Preemiad antakse üle koos Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi preemiatega 16. veebruaril Türi kultuurikeskuses toimuval tunnustussündmusel.

Aasta kultuurielu edendaja preemia – aasta kultuurielu edendaja paistab silma tegevusega, mis on leidnud laiemat kandepinda maakondlikul ja/või vabariiklikul tasandil, määratledes ennast Järvamaa taustaga. Tema tegevuste kaudu on kaasatud kohalikud elanikud, loodud on kogukonda arendavad väärtused (huvitegevus, ajaloo- ja kultuuripärandit talletavad tegevused, näitused, ühistegevus). Eesmärgiks on inimeste kultuuriteadlikkuse tõstmine ja silmaringi laiendamine. Edasi antakse teadmisi/oskusi, mis suurendavad kogukonna ühishuvi. Kultuurisündmus on kaasanud kogu maakonna ja loonud positiivse kuvandi laiemalt. Läbi kultuurielu edendamise on Järvamaa elanikele ja külastajatele loodud võimalus saada osa kohalikust kultuuripärandist.

Aasta kultuurihoidja preemia - preemia antakse kultuuritöötajale, kes on aktiivne kultuurielu edendaja kohapeal. Ta peab olema pälvinud kogukonna lugupidamise, mis motiveerib inimesi osalema üritustel, ringide töös ja ühistegevuses. Kogukonna arengusse on kaasatud erinevad sihtrühmad, kes vastavalt oma huvidele on leidnud rakendust. Tähtsad on teod, mis parandavad olemasolevat olukorda märgatavalt ning julgustavad teisi hea eeskujuga. Läbi tegude on rikastunud kohalik kultuuriruum. Tekkinud on huvi ümbritseva vastu, mis omakorda innustab teadmiste täiendamisele kultuurivaldkonnas.

Aasta kultuurihoidja on kohalikus elus edasiviiv jõud, kelle panus on mõõdetav läbi konkreetsete tegevuste (sündmused, ringid, heateod, kollektiivid, näitused jms).

Parima kollektiivi preemia – parim kollektiiv on silma paistnud oma loomingulise tegevusega nii kohalikul tasandil kui ka laiemalt. Kollektiivi tegevusest on sündinud meeldejäävad kultuurisündmused üldsusele. Süstemaatiline teadmiste ja oskuste arendamine on andnud kollektiivile konkurentsivõimelise taseme nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil. Koostöö on kollektiivi alustalaks, mis paistab silma innustatud esinemistes. Osalemine maakondlikel ja/või vabariiklikel konkurssidel on toonud kollektiivile auhinnalise koha. Oma tegevusala propageeritakse esinemiste kaudu maakonna üritustel. Kollektiivi esinemine tekitab positiivse emotsiooni ja on esteetiliselt nauditav.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles