Riigikogus käsitleti arupärimist rohepöörde mõju kohta

Järva Teataja
Copy
Riigikogu saal.
Riigikogu saal. Foto: Mihkel Maripuu

Riigikogu kuulas nädala alguses ära vastused seitsmele arupärimisele.

Regionaalminister Madis Kallas vastas Rain Epleri, Kert Kingo ja Kalle Grünthali esitatud arupärimisele Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas rohepöörde mõju (nr 341) kohta.

Kallas selgitas, et kahtlemata on rohepöörde näol tegemist väga olulise mõjuga just toidutootmise sektorile ja eelkõige esmatootmisele põllumajanduses.

„Üldistades võib öelda, et kõik mõjud, mis tulevad rohepöördest, just ennekõike põllumajandusele, on peamiselt tingitud asjaolust, et kliimamuutustega tuleb arvestada,“ toonitas Kallas.

Ta selgitas, et rohepöördel võib-olla ei ole nii hea ja positiivne kuvand, kui seda on kestlik keskkonna kasutamine, keskkonnaressursside kasutamine. Selles osas on kindlasti vaja meil ühiselt pingutada. „Seetõttu ma ütlen, et Eesti on olnud kestliku ressursikasutuse koha pealt tasa ja targu liikuja. Me oleme teinud mitmeid õigeid otsuseid lähtuvalt sellest, kuidas on nende otsuste tegemine läinud meie lähiriikides,“ ütles minister. Ta nentis, et mitmete otsuste koha pealt me olemegi jäänud maha mõnes mõttes nendest trendidest ja nendest headest suundumustest, mis oleks võinud Eestis juba varasemalt olla kasutusel.

Kallas märkis, et meie peamine põhimõte on alati olnud see, et riigipoolse sekkumise puhul tuleb alati arvesse võtta nii majanduslik, keskkonna kui ka sotsiaalne mõõde. “Ma arvan, et kui me nendest kolmest mõõdikust kogu aeg lähtume, siis me tegelikult teeme ka õigeid otsuseid, surumata ühtegi nendest olulisest kolmest valdkonnast allapoole või tõstmata nendest kolmest valdkonnast ühtegi liiga ülesse,“ ütles Kallas. Tema sõnul on neid vaja vaadata koosmõjus, et need otsused saavad olema tasakaalukad, nii et nad ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas olevatele valdkondadele oleks pigem toeks ja mitte mingil juhul kahjuks.

Kõneldes meetmetest, ütles minister, et tegelikult sisaldavad need kogu ühtse põllumajanduspoliitika toetusi. Järgmisel perioodil on see Eestile üle 1,5 miljardi euro.

„Ühel või teisel moel oleme ka sellest lähtunud, kuidas me saaksime kestlikumalt oma loodusressursse kasutada, samal ajal unustamata majanduslikke aspekte ja sotsiaalseid aspekte,“ sõnas Kallas.

Need protsessid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas on juba pikka aega varem käivitatud. „Kõik need tegevused, mida on tehtud põllumajanduses, maakasutuses, toidutootmises, on juba eelmiste ühtse põllumajanduspoliitika perioodide tulemustel minu hinnangul õiges suunas minemas. Ja samal ajal unustamata maaelu majanduse poolt, maaelu sotsiaalset poolt,“ ütles Kallas.

Regionaalminister Madis Kallas vastas veel arupärimisele kulude tõusu (nr 354) kohta.

Riigikogu liikmete arupärimisele perekonnaseaduse muutmise (nr 256) kohta vastas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Riigikogu liikmete arupärimisele ajakirjandusväljaannete sõltumatuse ohustamise (nr 345) kohta vastas kultuuriminister Heidy Purga.

Riigikogu liikmete arupärimistele maakoolide sulgemise (nr 406), maksupaketi terviklike mõjude (nr 443) ja tugispetsialistide (nr 487) kohta vastab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Arupärijate puudumise tõttu ei olnud võimalik käsitleda arupärimist maksupaketi terviklike mõjude (nr 301) kohta, millele pidi vastama regionaalminister Madis Kallas.

Arupärijate puudumise tõttu ei olnud võimalik käsitleda ka arupärimist käibemaksu tõusu (nr 417) kohta, millele pidi vastama haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Arupärimiste algatajad võtsid menetlusest tagasi arupärimised maksupaketi terviklike mõjude (nr 235) ja Sotsiaalministeeriumi haldusalas rohepöörde mõju (nr 237) kohta, millele pidi vastama sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Samuti võeti tagasi arupärimine Kultuuriministeeriumi haldusalas inflatsiooni mõju (nr 265) kohta, millele pidi vastama kultuuriminister Heidy Purga ja arupärimine käibemaksu tõusu (nr 323) kohta, millele pidi vastama regionaalminister Madis Kallas.

Istung lõppes kell 18.36.

Istungi stenogramm

Videosalvestist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles