Türi vallas langesid jäätmeveo hinnad

Järva Teataja
Copy
Prügivedu. Pilt on illustreeriv.
Prügivedu. Pilt on illustreeriv. Foto: Arvo Meeks

Konkurentsiameti 2023. aasta lõpus läbi viidud hinnauuring langetas jäätmeveo lisateenuste hinda 12 Eesti piirkonnas, sh ka Türi vallas. Uued hinnakirjad kehtivad alates jaanuarist 2024.

Jäätmeveoettevõtjate Ragn-Sells AS-i, Ekovir OÜ ja Eesti Keskkonnateenuste AS-i lisateenuse (kuni 800-liitrise konteineri käsitransport alates 11 m) hindade kaardistamine tuvastas piirkonniti ebamõistlikult kõrged hinnad. Konkurentsiamet on ka varem jäätmeveo lisateenuste hindasid analüüsinud ning on seisukohal, et isegi kui mõni turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja pakutav teenus on lisateenus ja see sõlmitakse poolte vahel kokkuleppeliselt, siis peab ka selle teenuse hinnakujundus olema mõistlikus vahekorras teenuse majandusliku väärtusega. Amet palus lisateenuse hinnad viia kooskõlla selle teenuse majandusliku väärtusega.

Lisaks alustas Konkurentsiamet järelevalvemenetluse Eesti Keskkonnateenuste AS-i suhtes, selgitamaks välja, kas Eesti Keskkonnateenuste AS-i hallatavates jäätmeveopiirkondades on eelnimetatud lisateenuse hinnad kooskõlas konkurentsiseadusega.

Konkurentsiamet algatas hindade kaardistamise 2023. aasta novembris pärast seda, kui AS Ragn-Sellsi vastu algatatud järelevalvemenetlus tuvastas, et lisateenuse hinnatõus Pärnu jäätmeveo piirkondades ei ole põhjendatud ning ettevõte alandas selle tulemusena hinda. Otsuse ärisaladusteta versioon on kättesaadav Konkurentsiameti kodulehel.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades. (JT)

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles