Liitlaste õhudessantväelased harjutasid Kevadtormil Eesti kaitsevõime tugevdamist

Kuido Saarpuu
Copy
Foto: Maria Tammeaid/kaitsevägi

Kevadtormi osaõppusel Swift Response harjutatakse sel nädalal Briti õhudessantväelastega Eesti kaitsevõime kiiret tugevdamist täiendavate liitlasvägedega.

Nurmsi lennuväljal treeniti 10. ja 11. mail liitlasüksuste Eestisse paigutamist sõjalise vastupanu tingimustes. „Harjutasime seda, kuidas lühikese etteteatamisajaga Ühendkuningriigist Eestile toeks tulla,“ ütles Briti Armee 16. brigaadi õhudessantüksuse ülem brigaadikindral Mark Berry. „Oleme osa eelpaigutatud liitlasvägedest Eestis. Oleme võimelised oma vägesid siirma kiirelt üle maailma. Õhudessandi korral jõuaksime siia loetud tundide jooksul.“

Kevadtormi juurde kuuluva siirmisõppuse Swift Response ajal on Kesk- ja Lääne-Eestisse saabunud liitlased Eesti, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide, Prantsusmaa ja Poola liitlasvägede koostöös.

„Mida me harjutame on see, kuidas ohu korral meie liitlased, Suurbritanniast, näiteks, tulevad meid tugevdama. Nii et see on suurem operatsioon. See on sajad ja tuhanded inimesed sadade kilomeetrite kauguselt, tonnide kaupa varustust,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. „Lisaks sellele on oluline, et me omavahel harjutaksime sidepidamist, mis on alati väljakutse.“

Õppuse Swift Response õnnestumisesse on panustanud kaitseliitlased ja kaitseväelased erinevatest üksustest üle Eesti. Järva maleva võitlejad julgestasid Nurmsi lennuvälja, aidates liitlaste maabumisoperatsiooni ning kaitstes operatsiooniala. Lisaks harjutatakse 11. – 12. maini Eestisse õhuvahenditega täiendava lahingvarustuse toomist. Muu hulgas on saabumas Ühendkuningriigi 3. rügemendi kuningliku ratsakahurväe mitmikraketiheitja MLRS, mille võimekuses on mõjutada kuni 84 kilomeetri kaugusel olevaid sihtmärke ning mis hakkab toetama Kevadtormi õppelahinguid.

“Kõik kolm õppust Swift Response, millel oleme osalenud aastatel 2021-2024, on olnud ringkonna jaoks omanäolised,” ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. “Aasta-aastalt on meil aina enam koostööd liitlastega ja see on hea nii igale malevale, aga ka kogu ringkonnale tervikuna. Koostalitusvõime on praegusel ajal märgilise tähendusega, seetõttu iga hetk, mil saame nii väiksematel või suurematel õppustel liitlastega koostööd teha, on samm tugevama ja ühtsema koostöö nimel selleks, et kaitsta Eestit ja NATO idatiiba alates esimest mullakamarast.”

Swift Response koos Kevadtormiga kuuluvad NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid.

Tagasi üles