Wise uuris Järvamaa noorte tulevikuplaane: huvi tehnoloogiasektori vastu on varasemaga langenud

Järva Teataja
Copy
Wise'i logo.
Wise'i logo. Foto: Rafael Henrique

Wise on juba viis aastat uurinud noorte eelistusi, et selgitada välja kas ja kui palju on noortel huvi minna õppima tehnoloogiaga seotud erialasid. Kui huvi tehnoloogiasektori vastu on varasematel aastatel järjepidevalt tõusnud või püsinud samal tasemel, siis sel aastal on see languses.

“Wise’i värske Norstati uuring näitab, et peame leidma viise, kuidas tehnoloogiateemad noortele põnevamaks muuta. Tehnoloogia on meie igapäevaelu järjest tähtsam osa, see mõjutab järjest sügavamalt kõiki sektoreid, ning selle valdkonna tundmine ning enda kasuks tööle panemine on vajalik ja tulus oskus igale noorele. Et Eesti iduedulugu saaks jätkuda, on meil vaja rohkem tehnoloogiaalaste teadmistega inimesi, kes saaksid luua maailmamuutvaid lahendusi, kasvatada edukaid ettevõtteid ning viia nii Eesti majandust edasi,” selgitab Kristjan Erik Liive, Wise’i andmeteadlane.

Liive selgitab, kuidas ettevõtted saavad siin õla alla panna, pakkuda töövarjutamisi, luua praktikakohti, käia koolides erialasid tutvustamas ja aidates koolidel teema õpilastele lähemale tuua ja põnevamaks teha. “Endiselt on oluline kaasata ka rohkem tüdrukuid, sest valdkond on jätkuvalt populaarsem poiste seas. Ometigi sobivad tehnoloogia erialad absoluutselt kõigile ning koos saame selle soopõhise stigma murda,” lisab Liive.

Uuringus osales üle kolmesaja 16–19-aastase põhikooli lõpuklassi, gümnaasiumi ja kutsekooli noore üle kogu Eesti. Wise uuris noorte eelistusi hariduses ja karjääris esimest korda 2018. aastal ning on alates 2021. aastast teinud seda igal aastal. Sel kevadel läbi viidud uuringu tulemused näitavad:

  • Huvi tehnoloogiahariduse vastu on jäänud samaks. 45% vastanutest märgivad, et nad tõenäoliselt ei plaani IT-d või tehnoloogiat õppima minna (neist 51% tüdrukutest) ning 21% ei plaani seda kindlasti mitte (neist 27% tüdrukutest). Eelmisel aastal vastavalt 40% ja 25%.

  • Tüdrukutel on tehnoloogiahariduse vastu märgatavalt väiksem huvi. Vaid 11% uuringule vastanud tüdrukutest ja 47% poistest on soov õpiteed tehnoloogiavallas jätkata. Ka kahel eelneval aastal on tüdrukute huvi olnud läbivalt väiksem kui poistel.

  • Huvi tehnoloogia õppimise vastu on maapiirkondades aastaga märgatavalt langenud. Alates 2022. aastast on Wise uuringusse kaasanud regionaalse vaate ning kahel eelmisel aastal on huvi tehnoloogiaerialade vastu maapiirkondades hüppeliselt kasvanud (2023. aastal oli vastanute huvi keskmiselt 36%). Sel aastal vastanud noortest aga tahavad IT-d või tehnoloogiaga seotud alasid edasi õppima minna vaid 15% maapiirkondade noortest.

2024. aasta tulemused näitavad, et:

  • Järvamaa noorukitest veerand (25%) kaalub edasi õppida tehnoloogiaga seotud erialasid, 63% seda teha ei plaani.

Wise innustab noori iduekspertide loodud ettevõtlusmaterjalidega, mis toetavad koolide ettevõtluse ja tehnoloogiaalast õpet ning on kõigile vabalt ja tasuta kättesaadavad Wise’i ettevõtluskooli lehel.

Tagasi üles