Suurimad kiirused, mille politsei Tallinn-Tartu maantee Järvamaa osa neljarealisel teelõigul (Mäo liiklussõlme juures Paide vallas) 2015. aastal fikseeris olid järgmised: oktoobris  - 207 km/h (juhi selgitus: auto võimete katsetamine), novembris  178 km/ h (juhi selgitus: koeraga Tallinnasse loomade kiirabisse) ja 177  km/h (juht ei soovinud kiiruse ületamist põhjendada), detsembris 185 km/h – juhi selgitus (katsetas käigukasti vastupidavust täiskoormusel pärast remonti).

2016. aastal on politsei seni fikseerinud kaks suuremat kiiruseületamist, milledeks on 157 km/h (juhi selgitus: kiirustas koosolekule) ja 181 km/h (juhi selgitus: kiirustas koju).

Paide politseijaoskonna väärteomenetleja Ragne Tusise sõnul tekitatakse selliste rikkumistega väga ohtlikke olukordi, mille tagajärjed võivad olla väga traagilised. Politsei pöörab ka edaspidi täiendavat tähelepanu liiklusrikkumiste ennetamisele probleemsetel teelõikudel.

Olgu öeldud, et neljarealist teed on Tallinna-Tartu maantee Järvamaa lõigus vaid 6,2 km. Just seal ongi juhte ülisuurtelt kiiruseületamistelt tabatud. «Me räägime kiirustest üle 160 km/h,» on Tusis Järva Teatajale rääkinud.

SEADUS

§ 227. Mootorsõidukijuhi poolt lubatud sõidukiiruse ületamine

(4) Mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest üle 60 kilomeetri tunnis karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kahekümne nelja kuuni.

(5) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud süüteo eest kuuest kuust kuni kaheteistkümne kuuni.