Paide poliitvõitlus võttis hoo üles

FOTO: Dmitri Kotjuh

Tänavu esimesel tööpäeval otsustas SA Paide Haldus nõukogu kutsuda Andrus Tulli tagasi sihtasutuse juhatuse liikme kohalt. Tull on linnavolikogu opositsiooni kuuluva Isamaa ja Res Publica Liidu liige, aga nõukogus on võim koalitsiooni saadikute käes.

SA Paide Haldus nõukogu esimees Kulno Klein selgitas, et Tulli tööülesanne oli sihtasutuse üldjuhtimine ja Paide linna elektrikäidu korraldamine. «Aasta lõpus ilmnenud puudused linna elektrikäidu korraldamises tipnesid Paide ühisgümnaasiumi elektrita jäämisega,» selgitas Klein. «Selgus, et energeetik-elektrikäidujuht polnud seadusest tulenevate nõuete järgi fikseerinud varasemat peakaabli riket.»

Nõukogu leidis, et linna ja sihtasutuse maine kahjustamise eest vastutas juhatuse liige Andrus Tull, kelle ülesanne olnuks peakaabli purunemise järel teavitada juhtunust nõukogu ja linnavalitsust ning taotleda kohe sihtasutuse eelarvesse remondiraha.

Samuti heitis nõukogu Tullile ette suutmatust asutust juhtida, sest ta oli jätnud täitmata nõukogu antud ülesandeid, ja seda, et ta on maksnud endale preemiat.

Eile kinnitas Andrus Tull Järva Teatajale, et tema tagasikutsumise põhjused on otsitud ja nõukogu otsus poliitiliselt motiveeritud.

Paide ühisgümnaasiumi elektrita jäämises Tull endal süüd ei näe. «Olles töötanud 25 aastat elektriinsenerina ja tundes peensusteni seda valdkonda, võin kinnitada, et sellist riket on väga raske ette näha ja ennetada,» selgitas ta. «Samasuguseid rikkeid juhtub paljude Elektrilevi omandis olevate maakaablitega igal aastal üle Eesti.»

Endale preemia maksmise süüdistust nimetas Tull lausvaleks ja laimuks. «Juhatuse liige ei saa maksta endale mingit tasu ega ka preemiat. Kõik Paide Halduse finantstehingud käivad läbi linnavalitsuse raamatupidamise ning finantsjuht Kaja Kõrt ei laseks sellist toimingut iial läbi,» põhjendas ta.

Tull lisas, et eelmise aasta veebruaris allkirjastas nõukogu tollane esimees Ingrid Alt nõukogu ettepanekul otsuse premeerida teda 2014. aasta töötulemuste eest, mille alusel finantsjuht ka preemia välja maksis. «Ma pole nende kaheksa aasta jooksul, olles Paide Halduse juhatuse liige, kordagi palunud endale preemiat maksta,» kinnitas ta.

Tull avalikustas, et kaalub pöörduda Kulno Kleini vastu kohtusse, sest Klein levitab teadlikult valet ja laimu.

Tulli erakonnakaaslased, endine linnapea Priit Värk ja linnavolinik Viktor Kasak, teatasid seepeale, et Paide Halduse juhatuse teine liige Janno Lehemets on saanud oma koha ebaseaduslikult, sest nõukogu on rikkunud jämedalt asutuse põhikirja ja selle tulemusel on linnale tekitatud üle 10 000 euro kahju.

Värgi selgitusel sätestab Paide Halduse põhikirja piirav erinorm, et juhatuse liikmete arvu ei tohi muuta ajaperioodil, kui juhatuse liikme(te) volitused on kehtivad. «Kui üks juhatuse liikmetest on ametisse määratud põhikirjavastaselt ja teine lasti lahti, siis kes üldse juhib Paide Haldust,» küsis Värk.

Värk loodab saada nõukogu liikmetelt teada, kas nõukogu astub seetõttu tagasi või peaksid nad kandma hoopis rahalist vastutust, sest põhikirjavastaselt ametisse nimetatud juhatuse liikme töötasudeks ja muudeks hüvedeks on tehtud viie kuuga kulutusi kaugelt üle 10 000 euro. «Ridamisi küsimusi, kuid tõenäoliselt jäävad need vastuseta. Päeva lõpuks oli tegemist ju ikkagi võimukoalitsiooni üksmeelse poliitilise tahtega ja vormiline pool on kõigest tülikas formaalsus,» lisas Värk.

Tagasi üles