Täna tähistatakse Euroopa hädaabinumbri 112 päeva
Vaata, mis üritused toimuvad Järvamaal!

112 päev Järva-Jaanis

FOTO: Birgit Itse/ Järva Teataja/ Scanpix

Täna tähistab Euroopa hädaabinumbri 112 päeva. Eestis on Euroopa 112 päev  märgilise tähendusega – möödub aasta ühele hädaabinumbrile 112 üleminekust. Juba terve aasta on abivajajad saanud nii kiirabi, päästjaid kui ka politseid kutsuda ühelt hädaabinumbrilt 112.  Keskmiselt 90% Eesti elanikest teab abi kutsumiseks hädaabinumbrit 112. Politsei kutsumiseks nimetab numbrit 112 juba 82% elanikest.

Aasta tagasi, 11. veebruaril 2015, sümboolselt Euroopa 112 päeval läks Eesti üle ühele hädaabinumbrile 112. Juba aasta on abivajajad saanud ühelt numbrilt 112 lisaks kiirabile ja päästjatele kutsuda ka politseid.

Aastaga on tunduvalt tõusnud inimeste teadlikkus ühest hädaabinumbrist Eestis. Häirekeskuse tellimusel uuringufirma Faktum & Ariko poolt läbiviidud uuringu kohaselt nimetavad Eesti elanikud nii kiirabi, päästjate kui ka politsei kutsumiseks kõige sagedamini numbrit 112. Kiirabi kutsumiseks nimetatakse numbrit 112 kõige sagedamini - 96%, päästjate kutsumiseks 93%. Ka politsei kutsumist seostatakse selgelt numbriga 112 - 82% elanikkonnast nimetab politsei kutsumiseks numbrit 112.

Eesti inimeste teadlikkus sellest, et 112-lt saab abi kutsuda ka kõigis Euroopa Liidu riikides, on aga tunduvalt madalam. Häirekeskuse 2015. aasta lõpus tellitud uuringu kohaselt teab 55% Eesti elanikest, et kogu Euroopa Liidus on kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks üks hädaabinumber 112. Eurobaromeetri 2014. a uuringu andmetel teab 41% Euroopa elanikest, et numbrilt 112 saab hädaabi kutsuda kõigis EL riikides. Seega ligi pooled Euroopa elanikest ei tea, et 112 on kogu Euroopas ühtne hädaabinumber Vahemerest Lapimaani. Eesti elanike teadlikkus Euroopa hädaabinumbrist 112 on eurooplaste keskmisest teadlikkusest veidi kõrgem.

Juba rohkem kui veerand sajandit on kogu Euroopas kasutusel üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Euroopas hakati numbrit 112 ühtse hädaabinumbrina kasutama aastal 1991. Euroopa riikidel on kohustus arendada hädaabiteenust numbril 112 ning tõsta elanike teadlikkust sellest numbrist. 112-lt saab Euroopa Liidus tasuta helistada nii mobiililt kui ka lauatelefonilt ilma suunakoodi valimata. Kõnele vastab asukohariigi 112-keskuse töötaja. Inimeste järjekindlaks teavitamiseks numbrist 112 ja seeläbi abi kättesaadavuse parandamiseks Euroopas loodi Euroopa 112 päev, mida tähistatakse 11. veebruaril ametlikult EL-is riikide vahel kokkulepitud päevana alates aastast 2009. Kuupäeva ja kuu numbrid  11.2 sümboliseerivad hädaabinumbrit 112.

Eestis on hädaabinumber 112 üleriigiliselt kasutuses 2000. a algusest. Kuni 11.02.2015 tuli politseid kutsuda numbril 110 ning kiirabi ja päästjaid numbrilt 112. Aasta tagasi Euroopa 112 päeval läks Eesti üle ühele hädaabinumbrile 112. Ühele hädaabinumbrile ülemineku põhieesmärk oli muuta   abi kutsumine inimesele lihtsamaks ning abi saamine kiiremaks ja kvaliteetsemaks üle Eesti.

Järvamaal toimuvad 112 päeva üritustena kl 9 „112-TUND“ Türi põhikooli 1., 2. ja 3. klassides ja kl 16st 20ni 112-rongkäik läbi Väätsa aleviku, Türi linna, Taikse küla, Oisu küla, Kabala küla ja Imavere küla.

Tagasi üles