Paide linn andis välja esimese restaureerimispreemia

FOTO: Paide Linnavalitsus

Sel nädalal otsustas Paide linnavalitsus premeerida Karin-Ingeborg Kooli restaureerimispreemiaga aadressil Tallinna 31 tehtud tööde eest. Tegu on linna esimese restaureerimispreemiaga.


Tallinna 31 hoone on üks vanimaid Paide linna ehitisi ning ainus muinsuskaitse all olev elamu. Vanalinna ja haljastuse spetsialist Karen Klandorf põhjendas preemia määramist sellega, majaomanik taastas sulalume tõttu kahjustada saanud hoone eeskoja kiiresti ja esialgsel kujul, kasutades ära kõik vanad detailid ja midagi raisku laskmata.
Karin-Ingeborg Kool lubas hoone parandamisega edasi tegelda ja saadava preemia kulutada maja remondiks.
Restaureerimispreemiat määratakse juriidilistele ja füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikel ja kaitse all olevatel, muinsuskaitse alal, selle kaitsevööndis, miljööväärtuslikul alal või muul enne 1944. aastat ehitatud Paide linna territooriumil asuvatel ehitistel tehtud eeskuju andvate restaureerimistööde eest. Preemiat jagatakse pärast 1. jaanuari 2006 teostatud tööde eest. 

Tagasi üles