KIK kutsub tootmisettevõtteid analüüsima oma ressursikasutust
Höövelveski Natural AS võtab kasutusele innovaatiline tehnoloogia ja lahendused!

Puidutöötlemisse andis oma panuse ka Näpi saeveski.

FOTO: Marianne Loorents

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusel (KIK) on jätkuvalt avatud taotlusvoor ressursitõhususe analüüside läbiviimiseks, mis on eelduseks investeeringute taotlusvooru projektide esitamiseks. Toetust jagatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Korraliku ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on investeeringute kava, mille alusel on ettevõttel võimalik teadmispõhiselt planeerida enda ressursitõhusamaks muutmist. Peagi uuesti avanevas taotlusvoorus on võimalik plaani elluviimiseks taotleda riigipoolset tuge ning detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringuteks toetuse taotlemisel.

„Uue vooru puhul on suur muutus see, et kui esimeses voorus oli programm avatud ainult viiele mäe- ja töötleva tööstuse sektorile, siis peagi avaneb see kogu töötlevale tööstusele,“ selgitab KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. Lisaks on plaan avada eraldi taotlusvoor ka väiksematele projektidele, et suurendada programmi positiivset mõju just väiksemate ettevõtete hulgas.

Teavet ettevõtete ressursitõhususe meetme kohta leiab KIKi kodulehelt ja Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Teavet ettevõtete ressursitõhususe meetme kohta leiab KIKi kodulehelt ja Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Hiljuti said kolm ettevõtet oma projektide elluviimise kiirendamiseks KIKi poolt ka investeeringutoetuse summas 3 162 122 eurot.

Saematerjali tootmise ja müügiga tegelev OÜ Ha Serv parandab ettevõtte ressursikasutust läbi tootmiskompleksi energiavarustuse korrastamise ja saematerjali tootmisliinide automatiseerimise. Tänu sellele väheneb toodangu kadu. Projekti tulemusena hoitakse 10 aasta jooksul kokku ligi 9 900 MWh soojusenergiat, 7 500 MWh elektrienergiat ja 10 000 m3 puitu. Projekti sai toetus 972 650 eurot, millele ettevõte lisab 1 806 350 eurot. Detailse ressursikasutuse analüüsi teostas Nordic Energy Solutions OÜ.

Paekivitoodete tehase OÜ soetab uue purustus- ja sorteerimisliini ning seda teenindava tehnika. Projekt aitab muuta ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusamaks ning tänu sellele kulub ühe tonni kaevandatava maavara kohta vähem kütust ja ka elektrienergiat. Projekti tulemusena hoitakse 10 aasta jooksul hinnanguliselt kokku 1 831 m³ diiselkütust ja 11 566 MWh elektrienergiat. Projekt sai toetust 454 193 eurot ning ettevõtte omafinantseering on 843 503 eurot. Detailse ressursikasutuse analüüsi teostas Nordic Energy Solutions OÜ.

Höövelveski Natural AS võtab kasutusele innovaatiline tehnoloogia ja lahendused, mis suurendavad ressursitootlikkust. Ettevõte soetab innovaatilise höövelliini ja asfalteerib laoplatsid, et vähendada tõstukite kütusekulu ja võtta kasutusele uus ladustamiskeem. 20 aastaga säästetakse hinnanguliselt 52 944 m³ saematerjali ja 2 043 MWh elektrienergiat. Projekt sai toetust 1 735 279 eurot, millele ettevõtte lisab omalt poolt 2 120 897 eurot. Detailse ressursikasutuse analüüsi koostas ettevõttele AU Energiateenus OÜ.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne tegvusaastaga on KIKi kaudu toetatud enam kui 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Tagasi üles