Järva vallas algas ideekorje

Järva valla sümboolika

FOTO: Järva vald

Järva vallavalitsuse eesmärk on tagada üldplaneeringu avalikkus ja piisav kaasamine menetlusse. Selleks rakendatakse töösse uus kaardirakendus valla üldplaneeringu koostamiseks. Ideid saab esitada perioodil 8. märtsini.

Ideekorje kaardile on võimalik esitada asukohast lähtuvaid seisukohti ja ettepanekuid, mis aitavad kas lühemas või pikemas perspektiivis valla ruumilist arengut suunata. Ideid võib esitada igaüks.

Kogutud ideedele annab üldplaneeringu komisjon tagasisidet ja arvestamisele minevad ettepanekud kajastatakse koostatavas valla üldplaneeringus.

Lisainfo!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles