Tilliniidust võib saada looduskaitseala

Mets.

FOTO: unsplash.com

Keskkonnaministri käskkirjaga algatati Tillniidu looduskaitseala moodustamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ning Türi Vallavalitsuse ja Kehtna Vallavalitsuse veebilehel ajavahemikus 20.05–05.06.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruse eelnõu kohta palutakse esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 05.06.2020. Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestatakse, et vastuväited puuduvad.

Lisainfo!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles