Päästeameti Lääne päästekeskuse juhi Ivar Kaldasauna sõnul on Järva-Jaani tuletõrjeselts üks esimesi riikliku teenistusega päästetöö osutamiseks lepingu sõlminud vabatahtlikke kollektiive. „Koostöö seltsiga on olnud riiklikule päästesüsteemile hea kogemus. Paljuski just sellele kogemusele tuginedes oleme kujundanud tänased vabatahtlike koostööpõhimõtted ja rahastamisalused," selgitas Kaldasaun.

Järva-Jaani vabatahtlike initsiatiivikus ja hea koostöö on Päästeametile andnud julguse üha laiapõhjalisemalt kaasata vabatahtlikke päästetööde teostamisele ja toetamisele.

Järva-Jaani Tuletõrjujate Ühisus loodi juba aastal 1899, selts taasasutati 1998. aastal. Selts tegeleb lisaks tulekahjude kustutamisele ka tuletõrjemuuseum ning vanatehnika varjupaiga pidamisega. Viimases on eksponaate juba 371. (JT)