Türi vallas võib uksed sulgeda neli raamatukogu

FOTO: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Türi valla kärpekomisjoni üks plaan näeb ette sulgeda 1. septembrist neli raamatukogu ning anda osaliselt Türi muuseumi varad Järvamaa muuseumile ja vabanevad ruumid samas majas tegutsevale ringhäälingumuuseumile.

Kärpekomisjoni viimasest protokollist selgub, et raamatukogude pealt võidakse kokku hoida 38 500 eurot. Selleks tuleb sulgeda Ollepa raamatukogupunkt ning Änari, Kolu ja Taikse raamatukogu. Oisu raamatukogupunkti võib jääda üks ametikoht.

Protokollis on must valgel kirjas plaan sulgeda Taikse kultuurimaja. Sellega loodavad valla juhid saavutada aastas 30 000 eurot kokkuhoidu.

Samuti kaalus komisjon Türi muuseumi võimalikku sulgemist. Muuseumi puhul on komisjon välja käinud kolm varianti. Esimene on anda museaalid osaliselt Järvamaa muuseumile ja pakkuda vaba pinda ringhäälingumuuseumile.

Teine variant on anda muuseum Türi kultuurikeskuse hallata ja kolmas jätta tööle üks inimene. Valla juhid on välja arvutanud, et muuseumi pealt on võimalik aastas kokku hoida 40 000 eurot.

Suurt kokkuhoidu loodab kärpekomisjon sellest, kui vallavalitsusel õnnestub Türi toimetulekukool riigile üle anda. Sellega hoiaks vald kokku 75 000 eurot.

Spordiklubide liidult ootab komisjon kärpeettepanekuid 25 000 euro ulatuses.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et järgmisel nädalal on vallavolikogu istung, kus volinikud hakkavad arutama Kabala kooli-lasteaia, Retla kooli ja Oisu lasteaia juhtimise ühendamist.

Ülejäänud kärpeteemade kallal töötatakse edasi ja need jõuavad vallavolikokku arvatavasti mais.

Siemann lubas muudatused kõikide osapooltega läbi arutada ja kui kellelgi on ettepanekuid, kuidas raha paremini kokku hoida, siis on need teretulnud.

Kabala rahvas on alustanud kohaliku kooli toetuseks allkirjade kogumist, kuid Siemann ütles, et toob sealseid inimesi teistele lausa eeskujuks, sest nad on kokkuhoiu tarvis oma ettepanekud teinud.

Türi raamatukogu juhataja Esta Saksa sõnas, et raamatukogude sulgemist ei oska ta kommenteerida, sest vallavanemaga on arutelu veel ees ja ta ei tea kõiki üksikasju.

Saksa andmetel on lugejaid neis raamatukogudes saja ringis.

Ajakeskust Wittenstein ja Järvamaa muuseumi juhtiv Ants Hiiemaa ütles, et Türi muuseumi museaalide andmine neile on talle uudis. Samas ei näe Hiiemaa ühtegi takistust, miks ei võiks see nii ka juhtuda.

Hiiemaa selgitusel on Järvamaa muuseumil kavas laieneda ja siis saab ka Türi museaale suuremale hulgale inimestele näidata.

Türi valla poliitikud on juba mitu aastat rääkinud, et kulusid tuleb kokku hoida. Selleks on nüüd moodustatud komisjon, mis teeb vallavolikogule ettepanekuid, kuidas igapäevakulusid vähendada.

Türi vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Aime Roosioja on Järva Teatajale öelnud, et vald peaks kärpima kulusid kuni poole miljoni euro ulatuses, mis teeb viis protsenti eelarvest.

    Tagasi üles