Maakonna noorsootöötajad asutavad Järvamaa noorsootöö nõukoja

FOTO: Türi noortekeskus/Facebook

Maakonna koolide huvijuhid, noortekeskuste noorsootöötajad ja noorteorganisatsioonide esindajad kogunevad kolmapäeval, 30. oktoobril Türi Noortekeskuses. Esmakordselt kannab ühine koosolek nimetust Järvamaa noorsootöö nõukoda. Fookuses on ühisüritused ja koostöö võimalused Järvamaal.

Türi Noortekeskuse ja Järvamaa huvijuhtide ainesektsiooni eestvedamisel toimuvad nõukojas ühised arutelud ja töötoad: koostöö Järvamaa Omavalitsuste Liiduga (Pipi-Liis Siemann, juhatuse esimees), isikuandmete kaitse üldpõhimõtted (Lii Laanemets Türi Vallavalitsuse vallasekretär), ühisürituste (Järvamaa noortepäev, õpilasmalev) ja koostöö võimaluste arutelu (Sulo Särkinen Türi Noortekeskus), koostöö Eesti Töötukassaga (Annika Rohi, karjääriinfo spetsialist), üle-eestiline noorsootöö nädal - kuidas noori kaasata ja kogetut mõtestada (Kirsika Ilmjärv, Järvamaa huvijuhtide ainesektsioon) ja puhkuse päevade arv, koolinoorsootöötajad (Reima Nõmmik, Paide Avatud Noortekeskus).

Töötubade aruteludest tehakse kokkuvõtted ja sõlmitakse edasised kokkulepped.

Türi Noortekeskuses juhataja Sulo Särkinen: „ Vajadus maakondliku noorsootöö nõukoja nime all koguneda tekkis Järvamaa arengustrateegia koostamisel. Kitsaskohti nagu vajadus noorsootöö teenuseid ühtlustada, suurendada noorte demokraatiat, luua noortele turvalisem keskkond ja paremad võimalused generatsioonide vaheliseks suhtlemiseks, jagub.“

Töötubade aruteludest tehakse kokkuvõtted ja sõlmitakse edasised kokkulepped.

„Järvamaa koolides töötavad huvijuhid peavad samuti ühise inforuumi loomist oluliseks. Hetkel puudub „katuseorganisatsioon“, kes meid, noorsootöösse panustajaid, ühiselt kokku kutsuks ja tööd koordineeriks. Paljuski tehakse noorsootööd valdade põhiselt. Järvamaa noorsootöö nõukoda ei jää kindlasti pelgalt maakondlikuks kogemuste vahetamise päevaks vaid aitab meil ühiselt luua noorsootöö tegevustele tugevama sisu ja kvaliteedi. Meile on eeskujuks maakondlik kultuurinõukoda, kes on täna omavalitsuste liidule kultuuripoliitika kujundamisel nõuandvaks organiks“ täpsustab huvijuhtide ainesektsiooni esimees Kirsika Ilmjärv.

Järvamaa noorsootöö nõukoja koosolekule on registreerunud veerandsada osalejat Järvamaa noortekeskustest, koolidest, noorteorganisatsioonidest.

Tagasi üles
Back