Tegevus- ja projektitoetuste taotlemise tähtaeg on 1. veebruar

Järva Teataja
Copy
Eurod
Eurod Foto: Arvo Meeks

Paide linnavalitsus ootab 2024. aasta tegevustoetuse taotlusi ja projektitoetuse I taotlusvooru taotlusi 1. veebruariks. Toetusi saavad taotleda Paide linnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud.

 

2024. aasta tegevustoetust saab küsida maksimaalselt 500 eurot aastas. Taotleja peab esitama põhjendustega taotluse e-toetuskeskkonnas SPOKU, kuhu pääseb linna kodulehe kaudu. Tähtaegselt esitatud taotlused vaatab läbi hindamiskomisjon, kes teeb ettepaneku toetuse suuruse osas, lähtudes seejuures eelarvelistest vahenditest ja taotluse põhjendatusest.

Projektitoetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks samuti SPOKUs. Projektitoetuse taotlusvoore on kaks. Esimese vooru abikõlbulik periood on 1. jaanuar - 31. detsember. Teise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. august ning abikõlbulik periood on 1. oktoobrist kuni järgmise kalendriaasta 31. märtsini. Arvestada tuleb, et ühele taotlejale saab taotlusvooru kohta määrata toetust kuni kahele projektile, kuid kokku mitte rohkem kui 2000 eurot.

Rohkem infot leiab linna kodulehelt toetuste ja teenuste alamlehelt.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles