Möödunud aasta veebruaris vabastati ta ennetähtaegselt vanglast. Antud kohtumääruses seisab, et Freddy on kriminaalkorras karistatud kahel korral ning vanglas viibis ta esimest korda.

Varasemalt on teda karistatud varavastaste kuritegude eest, millele hiljem on lisandunud vägivald. Enne vangistust oli isik määratud kriminaalhooldusele, kuid sooritas katseajal uued kuriteod. Väärteokorras on teda karistatud 14-l korral. 
Vanglast vabastamise hetkel oli tal pooleli sotsiaalprogramm „Viha juhtimine“ ning ta kasutas psühholoogi abi.

Kohtumääruses seisab, et Freddyl on probleeme alkoholiga, sest alkoholi mõju all muutub ta vägivaldseks. Varasemad kuriteod on toime pandud alkoholijoobes.

Kinnipeetav teadvustab endale sõltuvusainete kuritarvitamisega seonduvaid probleeme. Freddy tarvitas vabaduses olles igapäevaselt kanepit ning pani toime ühe isikuvastase kuriteo kanepiuimas. Ta tegutseb hetkeemotsioonide ajendil ega mõtle tagajärgedele. Tema suhtlemisstiil ametiisikutega ja kaaskodanikega ei ole korrektne.

Kui isik on tarvitanud sõltuvusaineid ning tema majanduslik olukord on halb, on oht inimestel langeda varguse või röövimise ohvriks. Samuti mõjutab isiku käitumist tema sõprusringkond.

Kinnipeetava puhul on uue kuriteo toimepanemise tõenäosus kahe aasta jooksul 68%, uue vägivaldse kuriteo toimepanemise tõenäosus sama aja jooksul on samuti 68%. 

Kohus otsustas aasta tagasi vabastada Freddy kaks kuud enne karistuse lõppemist tingimisi kuuekuulise katseajaga.