Järva-Jaani veevärgi uuendamiseks kulub kaks miljonit eurot

FOTO: Corbis/Scanpix

Esmaspäeval sõlmivad Merko Ehitus ja Järva-Jaani Teenus hankelepingu Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
Lepingu maksumus on 1 974 392,52 eurot ilma käibemaksuta. Tööd lõppevad detsembriks.

Kavandit rahastab 2 221 314,98 euro ulatuses Ühtekuuluvusfond ning ülejäänud osa katab OÜ Järva-Jaani Teenus (Järva-Jaani vald).

Projektiga ehitatakse ümber Järva-Jaani alevi reoveepuhasti. Alevi vee- ja kanalisatsioonivõrgus tehakse vananenud torustike rekonstrueerimistöid ning paigaldatakse uusi torustikke projektipiirkonna neisse kohtadesse, kus praegu ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk puudub.

Projekti lõpus on tagatud vähemalt 99 protsendile Järva-Jaani reoveekogumisala elanikest liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Järva-Jaani Teenus OÜ ning Järva-Jaani valla jaoks on tegemist suurprojektiga, mille tulemusena paraneb vallas nii veemajanduse kui ka keskkonnakaitse tase. Suureneb vee- ja kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ning väheneb reoveepuhasti reostustase.
 

Tagasi üles