Kõik Järvamaa omavalitsused tegid oma eelarve kohta selgitava ülevaate

Eurod.

FOTO: SCANPIX

Käesoleva aasta kevadeks koostasid 79 omavalitsusest 53 oma 2019. aasta eelarve kohta lühiülevaate. See aitab kohalikul kogukonnal paremini mõista, kust tulevad omavalitsuse peamised tulud ja millele need kulutatakse.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul peab rahandusministeerium tähtsaks, et omavalitsuse eelarve ja selle koostamise põhimõtted oleksid kohalikule kogukonnale kergesti mõistetavad.

„Suurt rõõmu valmistab, et võrreldes eelmiste aastatega on lühiülevaate koostamise aktiivsus oluliselt kasvanud,“ tundis riigihalduse minister Jaak Aab heameelt. Kui 2016. aastal koostas lühiülevaate 19 protsenti omavalitsustest, siis käesoleval aastal juba 67 protsenti. „See on selge märk, et omavalitsused mõistavad oma suurenevat rolli kohaliku kogukonna teadlikkuse kasvatamisel ja avaliku raha kasutuse läbipaistvuse suurendamisel,“ ütles minister Aab.

Vabaühenduste palvel koostas rahandusministeerium 2016. aastal omavalitsustele soovitused, kuidas koostada kohalikust eelarvest kodanikule arusaadav ja lühike ülevaade. See on üks osa avatud valitsemise partnerluse tegevuskavast, suurendamaks avaliku raha kasutamise läbipaistvust ja arusaadavust kogukonnas.

Aprillis küsis rahandusministeerium omavalitsustelt tagasisidet eelarve lühiülevaate koostamise kohta. Tulemuste analüüsist selgus, et kõige aktiivsemad maakonnad on Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa ja Raplamaa, kus eelarve lühiülevaate koostasid kõik omavalitsused. (JT)

Tagasi üles