Torustik võib jääda rajamata suurte kulude ja liitumistasu tõttu

  • Toetuste eest ehitatud liitumispunktidega ühinemise eest maksma ei pea
  • Järva-Jaani 996 elanikust on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 95 protsenti
  • Türi vallas on liitumistasu kõigile üks: 319,56 eurot.

FOTO: Arvet Mägi

Hiljuti andis Euroopa Komisjon teada, et Eestit võib ähvardada kohtutee, kui 6700 majapidamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ei liitu. Et liituda on üsna kulukas, pole osa majapidamisi veel ühissüsteemi kasuks otsustanud.

ASi Paide Vesi juhatusse kuuluv Jaan Madis sõnas, et Paide linna veevõrguga on ühendatud umbes 1150 kinnistut. Teeninduspiirkonna külades ja alevikes on ühendatud majapidamisi ligi 480.

Paide linnas on aga üle 230 kinnistu, millele on liitumispunkt välja ehitatud, kuid mis pole seni liitunud. Osal sellistest kinnistutest on isiklik veekaev, osal ka nõuetele vastav reoveekäitluse paak. «Need kinnistud võiksid ja peaksid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituma,» sõnas Madis.

Tagasi üles