Haigused ja jahimehed piiravad loomade arvukust

  • Möödunud aastal kahjustasid karud Järvamaal 52 mesitaru.
  • Hundid murdsid maakonnas 117 lammast.
  • Ilvestel püsib küttimiskeeld.

Järvamaa metsas elutsev noor sokk.

FOTO: Ingmar Muusikus

Möödunud talve ilmastik tekitas metsloomadele soodsad tingimused sigimiseks ja mitme metsloomaliigi populatsioon on jõudsalt suurenenud. 

Tellijale

Keskkonnaagentuuri andmetel on Eesti metsades võrreldes eelmise aastaga rohkem ringi luusimas ilveseid ja metskitsi, Järvamaal on tõusnud ka põtrade ja metssigade arv. Kuskile pole aga kadunud ka ilveseid, hunte ja rebaseid laastav kärntõbi ning metssigu kimbutav seakatk.

Keskkonnaagentuuri aruandest «Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2018» selgus, milline on jahiulukite asurkondade seisund ning kui palju peaks 2018. aasta jahihooajal erinevaid metsloomi küttima. Siinsele aruande ülevaatele on lisatud keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Rauno Veeroja kommentaar ning Järvamaa olukorda selgitab keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Peep Männil.

Tagasi üles