• Tööhõive poolest on Eesti praegu eesotsas kogu Euroopa Liidus
  • Vanemaealiste inimeste suuremat osalust tööturul soosib parem tervis
  • Töötajaid värvata on aina keerulisem

Mihkel Nestor

FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Töötus on viimase kümnendi madalaimal tasemel ja vaba tööjõud on turul ammendunud. Konkurents töötajate pärast on siiski hea, sest aitab välja sõeluda tugevamad äriplaanid, parandades ühtlasi majanduse tervist.

Mihkel Nestor

SEB majandusanalüütik