Töötukassa Järva osakonna juhataja Eha Tasang ütles, et osakonna kaudu on pakkuda töökohti nii kaubandusse kui ka tehastesse, neist mitu sobib ka eakamatele inimestele.

Tellijale