Töötukassa Järva osakonna kaudu pakutavate vabade töökohta arv suurenes kahe nädalaga 37 töökohalt 55töökohale, ametikoha leiab nii maale kui ka linna.

Tellijale

Vabad töökohad seisuga 18. aprill

• müügispetsialist – Paide linn