Järva-Jaani gümnaasium alustab rahvusvahelist koostööd

Järva-Jaani gümnaasium alustab tuleval õppeaastal koostööd Rootsis Göteborgi ning Soomes Kokkola suunal. Kokku on lepitud kolmetahulises koostööraamistikus, milleks on õpilasvahetus, õpetajalt õpetajale kogemuste vahetamise võimalus ning koolisüsteemi nüüdisajastamine kõikides kooliastmetes.

Õpilasvahetuse tulemusena hakkavad Järva-Jaani gümnaasiumi õpilased õppima Rootsis ja Soomes ning Rootsi ja Soome õpilased omakorda Järva-Jaanis. Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants selgitas, et algavaks õppeaastaks on kokku lepitud neli nädalat, mil õpilased vahetuses viibivad.

Ta selgitas, et õpilasvahetuse idee on arendada õpilaste võõrkeeleoskust, tutvustada Põhjamaade kultuuri ning võimaldada õppida esialgu lühiajaliselt välisriigis.

    Tagasi üles