Üleeile tegid terviseameti inspektorid veeproovide võtuks kontrollkäigu Järvamaa supluskohtadesse. Ühtlasi mõõdeti veetemperatuure.

Tellijale