Digitaliseeruv ühiskond toob kaasa muudatusi ka õpetamisse ja õppimisse, kuid seda, milline on digipädev töötaja, pole veel selgelt sõnastatud.

Jakob Rosin

Päris selge pole ka see, kus on piir digipädevuse ja digimürgituse vahel, kuid pärast arvamusfestivali digiharidusarutelusid võivad need küsimused saada palju selgemaks.