Töötukassa kaudu leiab maakonnas tööd 42 ametikohal, rohkem otsitakse kokki, autojuhte ja töötajaid koolidesse.

Tellijale

Töökohad

Vabad töökohad seisuga 31. august