Töötukassa Järva osakonna kaudu leiab tööd nii linnas kui ka maal, endiselt vajatakse rohkem oskustöölisi ja teenindajaid.

Tellijale

Vabad töökohad seisuga 12. oktoober   

puidupingi tööline-pakkija, Türi