Käidupäeviku ekspertiis näitas pettust

Sihtasutuse Paide Haldus nõukogu sai nädala algul kinnitust kahtlusele, et aasta lõpus toonase asutuse juhi ja linna käidujuhi Andrus Tulli esitatud Paide ühisgümnaasiumi elektrikäidupäevik on täidetud tagantjärele.

Tellijale

Paide Halduse nõukogu esimees Kulno Klein selgitas, et kahtlus käidupäevikute korrektse täitmise suhtes tekkis siis, kui nõukogu küsis neid revisjonikomisjoni kontrollist ajendatuna Andrus Tullilt näha. «Tull hakkas vingerdama ega toonud neid kohe näha, ehkki tal tulnuks selleks minna vaid allkorrusele,» ütles ta. «Andsime siis nende esitamiseks aega järgmise päevani. Siis käidupäevikud ka saime.»

Ennekõike huvitas nõukogu Paide ühisgümnaasiumi puudutav käidupäevik, sest asutuses oli hiljaaegu laiaulatuslik voolukatkestus, mille tekkes nähti osalist süüd ka käidujuhil. Just käidupäevikust oleks pidanud eelnevalt selguma, et üks kooli peakaablitest on viga saanud ja vajas remonti, ning need puudused tulnuks kõrvaldada.

Tagasi üles