Kõrgelt paistab pilt selgem. Enamasti ka helgem. Kahjuks pole vanaaegseid aerofotosid just palju leida. Mis on iseenesest ju arusaadav: droonid on meie kasutuses olnud üsna lühikest aega. Palju on siis lõpuks neid, kes endale eriotstarbelist õhusõitu tellida jõuaksid. Väinjärve (saksa päraselt Weinjerwen, sellest ka Veinjärve nimi vanal fotol) härrastemajast – 1850.-60. aastail ehitatud võimsast kaheksatahulise torniga lossist – on õnneks endisaegne aerofoto olemas. Mõis tekkis juba XVII sajandi keskpaigas, Rootsi võimu ajal. Üle kahe sajandi kuulus ta von Rosenitele, kes olid sunnitud mõisast 1840. aastal loobuma. Pärast seda, kui mõisa omandas kreisisaadik Carl Chrisopher von Baranoff, algasid suurejoonelised ehitustööd, mis päädisid uue häärberi valmimisega. Baranoff pärandas oma valdused õepoeg Georg Moritz von Engelhardtile. Väinjärve viimane mõisnik oli Eugen von Engelhardt, kellelt Eesti Vabariik mõisa võõrandas. Kes on tuttav Jaan Krossi romaaniga «Michelsoni immatrikuleerimine», teab veel üht fakti Väinjärve ajaloost: nimelt olevat mõisast põgenenud Johann Andreas von Roseni poegade toapoisist Juhan (Ivan) Michelsonist saanud hilisem kuulus ratsaväekindral, Vene vägede ülemjuhataja sõjas Türgi vastu Johann von Michelson (1735–1807).

FOTO: Kaarel Aluoja erakogu